Category: Uncategorized

Uncategorized

HTTP/3 – nowa propozycja standardu

Na początku czerwca ogłoszono nową specyfikację protokołu HTTP – HTTP/3 w ramach organizacji IETF (RFC 9114). Jest to pierwsza, oficjalna “aktualizacja” od 2015 roku. Najważniejsze zmiany: wykorzystuje protokół UDP zamiast TCP korzysta z QUIC QUIC (Quick UDP Internet Connections) – protokół komunikacji warstwy transportowej, opracowany w Google w 2012 roku, oparty o UDP, pozwala na …